Розвиток дітей

Інклюзивна освіта: чи може біла ворона стати чорною

fersht

inklyuziya_1

Сучасне суспільство представляє собою різноманітну групу людей, поєднаних спільними відносинами, інтересами, метою. Воно є неоднорідним, кожна особа має певні відмінності та унікальні особливості. Нормальне функціонування суспільства базується на взаєморозумінні та повазі одне до одного.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише 20% відсотків дітей умовно вважаються повністю здоровими. Всі інші мають певні відхилення від норм: фізичні, психічні, розумові. В Україні дітей з особливими освітніми потребами нараховується близько 700 тисяч.

Інклюзія: основні завдання

Кожен малюк має право на життя, навчання та самореалізацію. Тому демократичне суспільство прагне стерти ці умовні кордони, виключити будь-яку дискримінацію кожної дитини та надати їй однакові можливості.

Дітям з особливими освітніми потребами необхідна додаткова підтримка та увага з боку суспільства, щоб вони могли розвиватися нарівні з іншими дітьми та розкривати свій потенціал. Тобто не перефарбувати “білу ворону” у “чорну”, і не зробити окрему групу “білих ворон”, а трішки допомогти, створивши сприятливе середовище, де кожен учень має можливість вивчати матеріал у своєму темпі та отримувати підтримку від вчителів та однолітків. Всі ці завдання і повинна вирішувати інклюзія.

inklyuziya_2

Що таке інклюзивна освіта

Кожна дитина, зазвичай, починає свій шлях становлення у суспільстві з навчальних закладів. Там вона соціалізується, отримує певні знання та досвід. Тому саме в них і необхідно створити спеціальні умови для розвитку соціальних навичок нарівні з однолітками.

Інклюзивна освіта – це підхід до навчання, який передбачає залучення всіх дітей, включаючи тих, що мають особливі освітні потреби, до загальної освітньої системи. Цей підхід сприяє рівноправному доступу до навчання, незалежно від фізичних, розумових або інших особливостей учнів.

Основні принципи інклюзивної освіти:

 1. Створення сприятливого навчального середовища.
 2. Індивідуальний підхід до кожного учня.
 3. Сприяння соціальній інтеграції.
 4. Співпраця вчителів, батьків та інших фахівців для досягнення найкращих результатів у навчанні для всіх учнів.

Інклюзивна освіта спрямована на підтримку розвитку і самореалізації кожної дитини, незалежно від її індивідуальних особливостей.

Для надання якісної освіти на школу покладаються важливі функції з втілення різноманітних навчальних програм, організації навчальних заходів, розробки стратегій викладання з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів. Робота школи є ключовою у сфері освіти, адже впливає на формування знань та навичок учнів, має значущий вплив на подальший їхній розвиток і майбутнє суспільство.

Що передбачає інклюзивна освіта

Близько 75% країн усього світу підтримали ідею запровадження інклюзивної освіти та активно впроваджують її. Але для цього часто потрібне певне оснащення:

 • пандуси;
 • широкі двері;
 • спеціально облаштовані санвузли;
 • ліфт та інше.

Також знадобляться спеціальні засоби навчання і технічні пристрої, такі як комп’ютери з програмним забезпеченням для навчання, аудіо- та відеоапаратура для аудіовізуальних методів навчання, а також спеціальні адаптивні пристрої для дітей з обмеженими можливостями.

Певні вимоги ставляться і до вчителів та фахівців, які працюватимуть з дітьми. Вони повинні розуміти потреби дітей з різними особливими потребами та вміти застосовувати інклюзивні методи навчання. Це може включати в себе участь у спеціалізованих тренінгах і курсах з інклюзивної освіти, а також практичний досвід роботи з такими дітьми.

А як “у них”?

Інклюзивна освіта – поняття не нове. В багатьох країнах воно успішно запроваджене, використовується і вдосконалюється. Так, до прикладу, в Ізраїлі, дитина з ООП має змогу половину дня навчатися з однолітками, половину – окремо. Також держава фінансово турбується про необхідні лікувальні процедури.

У Фінляндії інклюзивна освіта взагалі сприймається як невід’ємна частина системи загальноосвітнього процесу. Існують спеціальні інклюзивні автобуси та додаткова підтримка вчителів для роботи з дітьми з особливими потребами. Крім того, розробляються індивідуалізовані навчальні плани для кожної дитини. У Польщі діти з особливими освітніми потребами включені в загальні освітні списки і навчаються разом з однолітками. Активну роль у розробці навчальних програм та планів відіграють батьки.

Переваги та недоліки інклюзивної освіти

Для дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта – не лише можливість отримати високий рівень знань, але й умови для розвитку в різних напрямках. Це допомагає поліпшити їхні когнітивні, моторні, мовленнєві, соціальні та емоційні навички через спілкування з однолітками та активну участь у навчанні.

Основне завдання інклюзивної освіти полягає не лише в наданні певних знань, але й допомозі дітям функціонально оволодіти вміннями та навичками. Для максимального розкриття потенціалу, увага головним чином акцентується на їхніх сильних сторонах та здібностях.

Інклюзивна освіта також має важливий соціальний аспект для дітей, які не мають особливих потреб. Вона допомагає формувати толерантне ставлення та адекватне сприйняття різниці, сприяє налагодженню дружніх стосунків з дітьми, що можуть відрізнятися від них за будь-якими параметрами. Діти вчаться співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, щоб досягти спільного результату.

Для педагогів інклюзивна освіта – це можливість краще розуміти індивідуальні особливості учнів та використовувати різноманітні педагогічні методики для ефективної роботи з урахуванням цих особливостей. Вчителі та спеціалісти, які працюють з дітьми з ООП, вчаться краще розуміти дитяче сприйняття у різних ситуаціях, для формування цілісної картинки.

Але сучасна система освіти, як би це не було сумно, не завжди витримує виклики інклюзивної освіти:

 1. Недостатнє матеріально технічне забезпечення.
 2. Недосконала законодавча база.
 3. Непристосованість навчальних закладів для дітей з ООП.
 4. Погана психологічна готовність учнів, батьків та педагогів до дітей з інклюзією в колективах.

Інклюзивна освіта – важливий крок до справедливого та гуманного світу, де кожна дитина зможе досягти певного успіху та самореалізуватися на рівні з однолітками. Але для того, щоб вона працювала на 100%, доведеться подолати ще дуже багато перешкод.