Іван Котляревський, Твори української літератури

Іван Котляревський. Біографія

ivan-kotliarevskyi

Біографія Івана Котляревського

Роки життя: 1769-1838

Письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.

Коротка біографія Івана Котляревського

Іван Котляревський народився у Полтаві у родині канцеляриста міського магістрату. У 1789 р. Котляревські внесені до списку дворян.

Навчався у Полтав­ській духовній семінарії, служив у Новоросійській канцелярії в Полтаві, учителював у поміщиць­ких сім’ях Золотоніського повіту; вивчав фольклор та звичаї народу.

Впродовж 1796-1808 рр. Котляревський перебував на військовій службі, а у 1806-1812 рр. брав участь у російсько-туре­цькій війні.

У 1798 році без відома самого Котляревського у Петербурзі виходить у перших трьох частинах “Енеида, на малороссійскій языкъ перелиціованная И. Котляревскимъ”. Це трапилось завдяки колезькому асесора М. Парпурі. Згодом, у 1808 р., книговидавець І. Глазунов повторив це видання

У 1809 р. Іван Котля­ревський сам готує до друку і видає в Петербурзі поему “Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложеная И. Котляревським” у чотирьох частинах. “Енеїда” стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою.

З 1810 року працював наглядачем “Дому для виховання дітей бідних дворян”.

У 1816-1821 рр. Іван Котляревський був директором Полтавського вільного театру.

У 1819 році Котляревський написав для Полтавського театру п’єсу “Наталка Полтавка”, яка вперше була надрукована у 1838 році і водевіль “Москаль-чарівник” (надрукований у 1841 р.), які стали основою започаткування нової української драматургії.

Іван Котляревський сприяв у 1822 році викупові з кріпацтва українського і російського актора Михайла Щепкіна.

У 1827-1835 рр. – попечитель “богоугодних” закладів.

Помер Іван Котляревський, коли йому було 69 років. Похований у Полтаві.

Читати твори Івана Котляревського.