Василь Голобородько, Читати твори української літератури

Наша мова. Василь Голобородько

vasyl-holoborodko

Філософський патріотичний вірш Василя Голобородька “Наша мова” про почуття любові та пошани до рідної мови. Автор у ньому уславлює роль мови та її значимість у житті народу, поширює ідею гордості українців за свою мову. Основна думка вірша “Наша мова” в тому, що мова – це ознака це існування нації і кожний українець повинен пишатися своєю мовою.

“Наша мова”

кожне слово

нашої мови

проспіване у Пісні

тож пісенними словами

з побратимами

у товаристві розмовляємо

кожне слово

нашої мови записане у Літописі

тож хай знають вороги

якими словами

на самоті мовчимо

Вірш Василя Голобородька “Наша мова”

Читати твори Василя Голобородька.