Неопалима купина. Народна легенда (за Є. Шморгуном)